středa 2. září 2009


THE SPEAKERS / JUNIOR - Komplet 1970-1972
1. První hřích (Petr Ulrych)
2. Mlha se ztrácí (Pavel Smílek / Pavel Cmíral)
3. Atlantida (Donovan Leitch / Milan Hanák)
4. Tajné přání (Milan Hanák / Pavel Smílek)
5. Černá hlína (Yellow River) (J. Christie / Pavel Cmíral)
6. Prodavač peří ((If Paradise) Is Half As Nice)
(Battisti / Fishman / Pavel Cmíral)
7. Kvítek (Jiří Kameš / Milan Hanák)
8. Znám už píseň tvou (San Bernardino)
(J. Christie / Pavel Cmíral)
9. Dárek pro Marlénu (Jiří Kameš)
10. Koráby snů (Cracklin’ Rose) (N. Diamond / Pavel Cmíral)
11. Mlčící majestát (Jiří Kameš / Pavel Cmíral)
12. To znám (Hey Tonight) (J. Fogerty / Zdeněk Pulkrábek)
13. Vítr (Nie dla mnie taka diewczyna) (C. Niemen / Milan Hanák)
14. Můj oheň plál (Jiří Kameš)
15. Zatím bloudím dál (We Are Going Down Jordan)
(Les Humphries / Jiří Kameš / Milan Hanák)
16. Budem zpívat celou noc (Michael, Row The Boat Ashore)
(trad. / Pavel Cmíral)
17. Tajemství lesních včel (Jiří Kameš / Milan Hanák)